Życie

Theta Healing – siła transformująca życie

Theta Healing – siła transformująca życie

Theta Healing to znana na całym świecie alternatywna metoda lecznicza zapoczątkowana w 1995 roku przez Viannę Stibal w trakcie jej walki z guzem nowotworowym. Jest ona niezależna od żadnej konkretnej religii, a polega na zbiorze filozoficznych zasad oraz nauce medytacji, która ma przybliżyć osobę praktykującą metodę do określonego przez nią samą bytu (Stwórcy). Trening Theta Healing pozwala na pozbycie się ograniczających jednostkę przekonań o sobie oraz o świece, dzięki czemu pozwala jej znaleźć spokój i szczęście w sobie poprzez modlitwę i medytację. Co ważne metoda ta nie podważa konwencjonalnych sposobów leczenia, a nauczana jako dodatkowy sposób uzdrowienia mający korelować z osiągnięciami naukowymi. 

Historia Theta Healing

Vianna Stibal, amerykańska pisarka, artystka i uzdrowicielka jest oficjalną twórczynią przełomowej metody Theta Healing. Początkiem odkrycia uzdrowicielskiej medytacji była walka kobiety z ciężką chorobą nowotworową, którą, jak twierdzi, sama pokonała właśnie z użyciem Theta. Stibal nie ogranicza swojej metody do żadnej konkretnej religii, światopoglądu czy narodowości. Tworzy inkluzywną filozofię opartą na przekonaniu, że każdy może osiągnąć szczęście i wyzbyć się cierpienia. Od 1995 roku naucza Theta Healing innych, chwaląc się uzdrowieniem tysięcy osób z chorób takich jak: guzy nowotworowe, WZW C, AIDS czy wirus Epsteina-Barr. Do tego kobieta wydaje książki przybliżające czytelnikom Theta Healing. Wśród nich wiele dostępnych jest też na rynku polskim. 

Jak działa Theta Healing?

Głównym założeniem Theta Healing jest wprowadzenie swojego mózgu w stan głębokiej świadomości nazywany Thetą i odnalezienie w ten sposób połączenia ze Stwórcą. Połączenie to ma za zadanie odnalezienie spokoju psychicznego i ulżenie bólowi fizycznemu. Dodatkowo metoda ta stawia za cel uświadomienie osobie ją praktykującej jej sprawczość i siłę w budowaniu pożądanego przez nią świata. Filozofia Theta zakłada istnienie pięciu głównych frekwencji mózgowych: Gamma, Beta, Alpha, Theta i Delta. Frekwencje te występują jednocześnie, ale w określonych okolicznościach jedna przeważa nad innymi. W kontekście głębokiej medytacji, snu i hipnozy dominująca jest właśnie Theta. Bycie w kontakcie z Thetą poprzez medytację i modlitwę może przyczyniać się do obniżenia stresu i strachu, bólu,  doprowadzać do uczucia relaksu i zwiększać kreatywność oraz wywoływać szczęście. Praktyka Theta Healing pozwala na wejście we frekwencję Theta w przeciągu zaledwie kilku minut, aby osiągnąć wymienione korzyści. 

Katarzyna Szafranek — Theta Healing w Polsce

Theta Healing to sposób leczenia alternatywnego szturmem zdobywający cały świat. Także w Polsce znajdziemy nauczycieli metody, którzy kierowani troską o drugiego człowieka pragną nauczyć go, jak radzić sobie z trudnościami w zdrowy i konstruktywny sposób. Katarzyna Szafranek to jedna z czołowych polskich krzewicielek metody Theta Healing. Prowadzi ona kursy dedykowane każdej osobie, która szuka szczęścia i spokoju w jedności ze światem. Na swojej stronie internetowej przedstawia określone metody poradzenia sobie z wybranym problemem oraz oferuje sesje uzdrawiające dla wszystkich w potrzebie zmiany. 

Udostępnij

O autorze