Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu internetowego www.monGUtage.pl  

prowadzonego przez:

„G-U Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wichrowej 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000082285, NIP 782-68-147, REGON 630159566, o kapitale zakładowym 1.200.000,00 złotych

e-mail: okucia@gupolska.pl; tel/fax 61 650 40 00/99

  1. Administratorem danych osobowych Klienta zabieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest : G-U Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wichrowej 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000082285, NIP 782-68-147, REGON 630159566, o kapitale zakładowym 1.200.000,00 złotych – opłaconym w całości.
  1. Adres poczty elektronicznej : okucia@gupolska.pl, Nr rejestracji GIODO – (w trakcie rejestracji)
  2. W naszym sklepie zbierane są następujące dane osobowe:

          - dane firmy Przedsiębiorcy, NIP, REGON,

          - adres siedziby lub adres wskazany dla doręczeń (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),

          - numer telefonu kontaktowego,

          - adres e-mail;

  1. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego  są zbierane w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży i nie zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkować odmową zawarcia tejże umowy.
  3. Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego. Kupujący może wyrazić zgodę na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies.
  4. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133 poz.883 z późn.zm. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
    W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać daną informację na adres okucia@gupolska.pl lub listem poleconym na adres: G-U Polska sp. z o.o., ul. Wichrowa 26, 60-449 Poznań.

 

Poznań 1 lutego 2015 r.

+48 61 65040 00
G-U Polska Sp. z o.o. ul. Wichrowa 26 60449 Poznań