Taśmy, folie

Wydajność energetyczna i szc­zel­ność: GU ofe­ruje szeroki wybór uszc­zel­nień oki­ennych i przyłączy o najnowszym poziomie tech­niki. Oczywiście wraz z kom­pe­t­entnym dor­adztwem o aktualnych zale­ce­niach i wytycznych w tej dziedzinie. Szczególnie miejsce styku okna czy też drzwi balko­no­wych z murem musi być szc­zelne, aby uniknąć strat energii cieplnej i zapobiegać nawilgotnieniu.

+48 61 65040 00
G-U Polska Sp. z o.o. ul. Wichrowa 26 60449 Poznań